The InteractionAction Daily

Articles made by friends for friends.

26th May 2024

Skriven av Johan Holm

De nya fascisterna vill inte heta fascister. Socialkonservativa. Nationalistiska – Fosterländsk samling – vad som helst med inte fascister. Men Ryssland, Sverige, Polen, Ungern, Turkiet, USA, Frankrike med flera är alla olika länder med en sak gemensamt, deras fascister vill alla samma sak. I vissa länder sitter de redan väl fastsvetsade vid regeringsmakten. I andra är de ännu i opposition.

Fascismens moderna ledare skäms över själva namnet, men inte över politiken. Fasciststater har också alla varit väl fungerande demokratier en gång. Fascismens väg till makten går via demokratin. I en kommunistdiktatur, partidiktatur, persondiktatur, eller militärdiktatur kan fascisterna inte nå makten. Demokratin måste alltid vara språngbrädan.

Mannen som skrev regelboken för hur man tar sig från en demokrati till en fascistisk diktatur heter Vladimir Putin.                

Men låt oss först identifiera den fascistiska ideologin. Fascismen föddes i Italien för drygt 100 år sedan. Liksom kommunismen är den en kampideologi, med en fiende. I fascismens verklighet är vårt land, vår livsstil eller vår identitet ständigt hotad. Vi måste alltid vara beredda på kamp. Det kan vara invandrare, judar, fackföreningar och socialister, hotfulla utländska grannar, vem som helst som hotar oss. Vem det är inte viktigt. Det viktiga är att vi är hotade och måste försvara oss mot det kaos och den undergång som hotar. (Den som vill se hur detta ter sig verkligheten kan t ex jämföra liberalkonservativa moderaternas valfilm från valet 2018 med Sverigedemokraternas valfilm från samma år. De bilder som målas upp av Sverige skiljer sig åt en del.)

Inför detta hot behöver vi en stark ledare. Demokratin gör oss i grunden svaga, så den måste vi förkasta till förmån för den starke ledaren. Staten och lagarna måste inrikta sig på att försvara nationen. Nationen är det viktiga, inte individen. Individen måste alltid vara beredd att offra sig (ekonomiskt, fysiskt etc) för nationen.  Polisen måste få vidsträckta rättigheter att bekämpa nationens fiender. Telefonavslyssning utan brottsmisstanke, rätten att stoppa och genomsöka bilar, rätten att genomsöka hem, visitationszoner. Domstolarna måste också få lättare att döma nationens fiender. Hemliga vittnen, rätten att dra in medborgarskap, rätten att bryta mot FN:s barnkonvention och mot de av FN fastställda mänskliga rättigheter, rätten att dra in medborgarskapet mot den som inte visat en acceptabel ”vandel” gent emot Nationen.

Vår kärlek till nationen måste vara större än till allt annat.  Våra fiender blir alla som hotar regeringens definition av ”Nationens intressen”. De måste vara allas vår plikt att meddela myndigheterna om vi stöter på några sådana individer. Det gäller särskilt lärare, läkare, socialsekreterare och andra offentligt anställda som kommer i kontakt med befolkningen.

Om någon tycker sig känna igen Tidöavtalet här och den senaste politiska utvecklingen så är det ingen slump. Om någon inte tycker sig känna igen Tidöavtalet – googla det gärna. Det är 62 lättlästa sidor.

Så, hur går då maktövertagandet till, vad står det egentligen i Putins manual?

Ja, för 101 år sedan satte Benito Mussolini ihop sina stormtrupper, spöade vänsteraktivister, slog sönder tidningsredaktioner vars publikationer han inte gillade och slutligen marscherade han och hans svartskjortor mot Rom.

Det var då det. Så gör man inte idag. Vladimir Putin har i 8 steg tagit fram den moderna manualen för ett fascistiskt maktövertagande i en demokrati – och hittills har den fungerat utmärkt.

1. Etablera bilden av landet i kaos. Säg till exempel att okontrollerad massinvandring hotar nationen som vi känner den (inte ens Kalle Anka på julafton går säker), eller att judarna hotar nationen som vi känner den, eller muslimerna, eller kommunisterna.

2. När bilden av en hotad nation i kaos är etablerad, introducera dig själv som den starke ledaren, som räddaren, som den ende som kan klara av uppgiften att rädda riket ur det kaos det befinner sig i. (Det spelar faktiskt ingen om landet befinner sig i kaos eller inte, så länge folk TROR det. ) Bygg din politiska plattform kring falggviftande nationsförhärligande, böghat, främlingshat, och kanske (om det passar) lite antisemitism. Saluför enkla lösningar på svåra problem. De kanske inte fungerar i verkligheten – men de fungerar för dig retoriskt. 

3. Vinn din första valseger.  (Gårdagens fascister brukade nu sätta alla sina politiska motståndare i koncentrationsläger och bränna ner riksdagshuset – det gör man inte enligt Putinmanualen).

4. Säkra stöd från mäktiga vänner – nu när du har den politiska makten kommer män med den ekonomiska makten att tjäna på att vara dina vänner. Med hjälp av dem ”justerar” du mediasamhället. Public Service får ny ledning och nytt uppdrag – att lyfta fram ”det nationella perspektivet”.  Övriga stora media köper dina nya vänner från den ekonomiska eliten upp. Det är inte viktigt att kontrollera ALLA media. 80% har visat sig räcka, både i Ryssland, Ungern och Turkiet där fascismens manual använts.

5. Ta kontroll över rättsapparaten. Avskeda fientligt inställda polischefer och domare och fyll platserna med lojalt folk. Avskaffa domstolarnas oberoende. Domstolarnas högste chef bör givetvis vara justitieministern. Framgångsrikt genomfört i Polen, Ryssland, Turkiet och Ungern.

6. Se till att du alltid har en opposition – men en vek och menlös opposition som du kontrollerar. Verkligt farliga oppositionella bör du eliminera. Det gäller både politiker och journalister. Lämpliga metoder är att låta dem råka ut för ett rån som ”går snett”. Eller anklaga och döma dem för ”skattefusk”, ”fortkörning”, eller annan påhittad tramsig anklagelse.

7. Dags att ta över skolan. Skolans roll bör, som det länge stod i SD:s principprogram, ”hjälpa föräldrarna att fostra barnen i en nationalistisk anda”. Inget mer med att lära ungarna tänka kritiskt alltså. Det bli korvstoppning med korvar fyllda av de ”rätta idéerna”.

8. Nu är fasciststaten i praktiken införd – men ingen har fattat det. (Och de som har fattat det har antingen rånmördats, eller sitter av ett 55-årigt fängelsestraff för fortkörning). Men jämna mellanrum ställer du upp i val mot den av dig tillåtna oppositionen. Och eftersom den är så ofattbart fumlig och usel så vinner du val efter val. Landet kan fortfarande kallas en demokrati – det är ju val, eller hur.  Det kanske inte lurar den som läst samhällskunskap i grundskolan – men det lurar till exempel den svenske utrikesministern Billström – som kallat Turkiet en demokrati. Och därmed blir all politik du tänker genomföra ”i nationens intresse”. Skönt va!


Den här fascistiska manualen är det många som läst. Viktor Orban i Ungern har följt den till punkt och pricka. PIS (Lag och Rättvisa) i Polen har gjort detsamma, men lyckades ändå förlora valet tidigare i höstas. Tyep Erdogan har läst valda kapitel och anpassat manualen till en islamistisk kontext.

Donald Trump har slukat vart enda ord, men det demokratiska amerikanska institutionerna har hittills visat sig vara lite för starka. Has beundran för Putin är emellertid ingen hemlighet. Marine Le Pen har läst den, men en stark fransk liberalism och en stridslysten vänster har hittills hållit henne på mattan. Då har det gått bättre för svenska SD. Partiet har framgångsrikt genomfört de första två stegen i manualen. Man har också lyckats förhållandevis väl med steg 3. Efter nästa val räknar partiet med ministerposter, och då är det kultur- justitie- och utbildnings-departementet man siktar på. Det har ju partiets företrädare redan sagt vid åtskilliga tillfällen. Skälet är givetvis att dessa departement möjliggör genomförandet av stegen 4, 5 och 7.

Det grundläggande arbetet med att etablera ett övervakningssamhälle (telefonavlyssning, visitationszoner, hemliga vittnen, indragna medborgarskap, it-avlyssning, övervakningskameror etc) är redan på väg att implementeras. Allt som behövs är sedan att ändra direktiven från att jaga minderåriga ligamedlemmar, till att jaga oppositionella politiker, författare, journalister, forskare, lärare etc.

Men dit är det säkert i vart fall en minst en mandatperiod…