The InteractionAction Daily

Articles made by friends for friends.

1st December 2023

The Fountain of Youth for the Modern Era

It really excist Written by Johan Holm Getting old isn’t much fun, and it was even less so back in the day when I was growing up in the 1960s. I recall with a certain amount of dread the large family dinners when someone in the extensive Holm family turned 50. The jubilarian had a […]

The return of the renaissance man

Written by Johan Holm To be a Renaissance man originally meant to be knowledgeable in variousfields, broadly educated, and a humanist. The people of the Renaissanceera had a clear sense that their time marked something new. After athousand years in the shadow of the church and the medieval darkness,light, art, and profane knowledge were to […]

NYFASCISMEN BÄR VARKEN SVARTA ELLER BRUNA SKJORTOR

Skriven av Johan Holm De nya fascisterna vill inte heta fascister. Socialkonservativa. Nationalistiska – Fosterländsk samling – vad som helst med inte fascister. Men Ryssland, Sverige, Polen, Ungern, Turkiet, USA, Frankrike med flera är alla olika länder med en sak gemensamt, deras fascister vill alla samma sak. I vissa länder sitter de redan väl fastsvetsade […]

UNGDOMENS KÄLLA – DEN FINNS FAKTISKT…

____________________________________________________________________________________________________________ Skriven av Johan Holm Det där med att bli gammal är ju inte så kul. Ännu tråkigare var det förr i världen, när jag växte upp, på 1960-talet. Minns med ett visst mått av fasa de stora släktmiddagarna när någon i den månghövdade familjen Holm fyllde 50. Jubilaren var kulmagad, lätt böjd och en […]