The InteractionAction Daily

Articles made by friends for friends.

27th May 2024

Putins playbook

Written by Johan Holm The new fascists don’t want to be called fascists. Social conservatives. Nationalists – Patriotic Alliance – anything but fascists. But Russia, Sweden, Poland, Hungary, Turkey, the USA, France, and others are all different countries with one thing in common – their fascists all want the same thing. In some countries, they […]

The return of the renaissance man

Written by Johan Holm To be a Renaissance man originally meant to be knowledgeable in variousfields, broadly educated, and a humanist. The people of the Renaissanceera had a clear sense that their time marked something new. After athousand years in the shadow of the church and the medieval darkness,light, art, and profane knowledge were to […]

VAD HAR HÄNT MED DEN SVENSKA MOTSTÅNDSKRAFTEN?

(Jo, jag är medveten om att vissa förenklingar gjorts av den svenska historien – men jag hävdar att beskrivningen på ett objektivt sätt skildrar utvecklingens stora drag Vi svenskar var inte på något sätt först med att omfamna demokratin eller jämställdheten. Faktum var att vi var sist i Norden med det mesta. Men när vi […]

The Fountain of Youth for the Modern Era

It really excist Written by Johan Holm Getting old isn’t much fun, and it was even less so back in the day when I was growing up in the 1960s. I recall with a certain amount of dread the large family dinners when someone in the extensive Holm family turned 50. The jubilarian had a […]

NYFASCISMEN BÄR VARKEN SVARTA ELLER BRUNA SKJORTOR

Skriven av Johan Holm De nya fascisterna vill inte heta fascister. Socialkonservativa. Nationalistiska – Fosterländsk samling – vad som helst med inte fascister. Men Ryssland, Sverige, Polen, Ungern, Turkiet, USA, Frankrike med flera är alla olika länder med en sak gemensamt, deras fascister vill alla samma sak. I vissa länder sitter de redan väl fastsvetsade […]

UNGDOMENS KÄLLA – DEN FINNS FAKTISKT…

____________________________________________________________________________________________________________ Skriven av Johan Holm Det där med att bli gammal är ju inte så kul. Ännu tråkigare var det förr i världen, när jag växte upp, på 1960-talet. Minns med ett visst mått av fasa de stora släktmiddagarna när någon i den månghövdade familjen Holm fyllde 50. Jubilaren var kulmagad, lätt böjd och en […]